[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMUDUR 48500

Popis

HEMUDUR 48500 je vodou ředitelná, dvousložková, polyaminovým aduktem vytvrzovaná nátěrová hmota obsahující korozi inhibující pigment. Vytvrzuje do pevného a korozi odolného nátěru.

Oblast použití

V mírném až středním korozním prostředí jako samozákladující nátěrový systém na ocelové konstrukce tam, kde je přípustný normální venkovní vzhled epoxidových nátěrových hmot.

Segmenty

Průmysl