[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
K optimalizaci webové stránky používáme soubory cookies.
Prohlížením stránky či zavřením tohoto okna souhlasíte s naší politikou používání těchto souborů.
Zavřít

HEMPEL'S THINNER 08450

Popis

Nátěrové hmoty firmy HEMPEL jsou vyráběny a dodávány v takové formě, že za normálních podmínek je není potřeba ředit za předpokladu, že jsou ve správném poměru smíchány a rozmíchány.

Pokud však má být nátěrová hmota nanesena v malé tloušťce nátěrového filmu (například jako "penetrační nátěr") anebo jestliže nátěrová hmota príliš zhoustla, např. při chladném počasí, pak do ní mohou být přidána ředidla HEMPEL THINNER uvedená v údajovém listu, aby se získala konzistence lépe vyhovující nanášení.

Všeobecně platí, ze ředení musí být minimální, aby nadměrným ředením neutrpěla kvalita nátěru. Pokud je však aplikace náterové hmoty prováděna při vysokých teplotách (vzduch a/nebo ocel), může být v těchto mimořádných situacích nutné ředení v mezích přesahujících hodnoty uvedené v údajových listech výrobku, aby bylo zamezeno suchému střiku a špatnému formování nátěrového filmu.

Ředidla HEMPEL jsou připravena tak, aby pro určené způsoby aplikace např. nanášení štětcem, stříkáním, ap. zaručovaly optimální výsledky.

V některých případech lze původní ředidla nahradit jinými. Protože tyto výrobky jsou však mimo naši kontrolu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za dosažené výsledky.

V každém prípadě si prostudujte příslušný údajový list, a pokud jsou k dispozici, i APLIKAČNÍ INSTRUKCE. Pokud hodláte používat ředidla THINNERS k čištění nářadí, doporučujeme si pročíst POZNÁMKY na další straně.

Oblast použití

08450 (23°C/73°F)

Víceúčelové ředidlo pro jakosti HEMPADUR.

Segmenty

Průmysl