[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
K optimalizaci webové stránky používáme soubory cookies.
Prohlížením stránky či zavřením tohoto okna souhlasíte s naší politikou používání těchto souborů.
Zavřít

HEMPEL'S THINNER 08080

Popis

Nátěrové hmoty firmy HEMPEL jsou vyráběny a dodávány v takové formě, že za normálních podmínek je není potřeba ředit za předpokladu, že jsou ve správném poměru smíchány a rozmíchány. Pokud však má být nátěrová hmota nanesena v malé tloušťce nátěrového filmu (například jako "penetrační nátěr") anebo jestliže nátěrová hmota příliš zhoustla, např. při chladném počasí, pak do ní mohou být přidána ředidla HEMPEL THINNER uvedená v údajovém listu, aby se získala konzistence lépe vyhovující nanášení.

Všeobecně platí, že ředění musí být minimální, aby nadměrným ředěním neutrpěla kvalita nátěru. Pokud je však aplikace nátěrové hmoty prováděna při vysokých teplotách (vzduch a/nebo ocel), může být v těchto mimořádných situacích nutné ředění v mezích přesahujících hodnoty uvedené v údajových listech výrobků, aby bylo zamezeno suchému střiku a špatnému formování nátěrového filmu.

Ředidla HEMPEL jsou připravena tak, aby pro určené způsoby aplikace např. nanášení štětcem, střikáním, ap. zaručovaly optimální výsledky.

V některých případech lze původní ředidla nahradit jinými. Protože tyto výrobky jsou však mimo naši kontrolu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za dosažené výsledky.

V každém případě si prostudujte příslušný údajový list, a pokud jsou k dispozici, i APLIKAČNÍ INSTRUKCE. Pokud hodláte používat ředidla THINNERS k čištění nářadí, doporučujeme si pročíst POZNÁMKY na další straně.

Oblast použití

08080 (25°C/77°F)

Jakosti HEMPAQUICK
Jakosti HEMPATEX.
Vrchní nátěry HEMPATHANE

Segmenty

Průmysl