[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250

Popis

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 je dvousložkový, bezrozpouštědlový epoxidový tmel, který je po úplném vytvrzení odolný vůči vodě, alifatickým uhlovodíkům a podobným výrobkům. Může být nanášen v silných vrstvách až do tloušťky přibližně 5 mm bez poteklin a záclon.

Oblast použití

1. Jako tmel na kovy, tvrdé dřevo a jiný pevný materiál.

2. Pro vytmelení malých pórů ve svárech a podobných jiných nerovností oceli, která není později vystavena vlivům silných chemikálií.

Segmenty

Průmysl, Lodě