[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR MASTIC 45880

Popis

HEMPADUR MASTIC 45880 je dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, vysoce nanášivá epoxidová nátěrová hmota. Vytvrzuje do tvrdého a pevného nátěru a má dobré smáčecí schopnosti. Verze 45880 vytvrzuje při nízkých teplotách.

Oblast použití

Jako samozákladující "povrchově tolerantní" nátěr, nebo jako mezinátěr popř. vrchní nátěr v systémech pro težké provozní podmínky, kde je požadován nízký obsah těkavých organických látek a vysoce nanášivý film. Jako víceúčelová nátěrová hmota v údržbových systémech dle specifikace a pro drobné opravy trvale ponořených ploch, balastních tanků, trupu lodí pod čarou ponoru a na novou ocel v těch případech, kdy potřeba menšího počtu produktů pro celý projekt převyšuje požadavek na speciální nátěry. Může být specifikován, jsou-li požadovány delší přetírací intervaly pro polyuretanové vrchní nátěry (typický přepravní nátěr). Může být použit přímo na vytvrzené zinksilikátové (výrobky GALVOSIL) nebo žárově stříkané (metalizované) povrchy, aby bylo zabráněno vzniku vzduchových bublinek. Jako vrchní nátěr tam, kde je přijatelný obvyklý venkovní vzhled epoxidových nátěrových hmot.

Segmenty

Průmysl, Lodě