[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
K optimalizaci webové stránky používáme soubory cookies.
Prohlížením stránky či zavřením tohoto okna souhlasíte s naší politikou používání těchto souborů.
Zavřít

Norma ISO 12944

Rychlý úvod k hlavní mezinárodní normě o antikorozní ochraně oceli nátěrem.

Všechny ocelové konstrukce, zařízení a instalace vystavené atmosférickým, podvodním nebo půdním vlivům trpí korozí. Proto je nutné opatřit je ochrannou vrstvou.


ISO 12944 je hlavní mezinárodní norma o protikorozní ochraně ocelových konstrukcí nátěrovými systémy. Normu tvoří soubor pokynů, které odborníkům pomáhají zajistit požadovanou protikorozní ochranu.   


Normu ISO 12944 považujeme - kromě našich vlastních pokynů a doporučení - za jednu z klíčových norem pro výběr nejvhodnějšího nátěrového systému Hempel, který ochrání ocelové konstrukce a další zařízení nebo instalace před korozí.


Dodržování pokynů uvedených v této normě ISO přispívá k ochraně vašeho majetku.

Norma ISO 12944 obsahuje důležité informace o technologii nátěru, kritéria výběru nátěrového systému a požadavky na přípravu povrchu. Norma vznikla v 90. letech 20. století. První vydání je z roku 1998. Naše společnost používá aktuální verzi normy ISO 12944 v řadě oblastí, od výzkumu a vývoje až po technický servis a marketing.


Nová verze normy ISO 12944 byla vydána v letech 2017 a 2018. Aktualizovaná verze normy přináší řadu změn týkajících se doporučené skladby nátěrových systémů, například počtu doporučených vrstev nátěru, tloušťky suchého filmu apod. Nové změny pozorně sledujeme a jsme připraveni zajistit hladký přechod na revidovanou verzi normy ISO 12944.


Více informací

Pro podrobný přehled o změnách v normě ISO 12944,   stáhněte si brožuru s přehledem hlavních změn normy.


Více informací o způsobu výběru vhodného nátěrového systému, který bude splňovat vaše požadavky, naleznete v naší brožuře zaměřené na ISO 12944.


Naše brožura ISO, s údaji o systémech testovaných podle verze normy ISO 12944 z roku 2008, je k dispozici ke stažení. Brožuru lze použít také v projektech, u kterých je povoleno řídit se verzí normy z roku 2008.


Chcete-li získat další informace o normě ISO 12944 a o způsobu, jakým ji společnost Hempel v praxi dodržuje, neváhejte nás kontaktovat.

 

Contact

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás

Produkty